Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ufabetticket.com นโยบายการสมัครสมาชิก รวมถึงกฎข้อบังคับที่สมาชิกทุกท่านต้องทำความเข้าใจ ก่อนการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ ufabetticket.com มี เงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนดเท่านั้น รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ ของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกท่าน จะต้องปฎิบัตตามอย่างเคร่งครัด ในการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยเงื่อนไขและกฎข้อบังคับต่าง ๆ รายละเอียดมีดังนี้Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใดที่ต้องการสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetticket.com ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับผู้ที่ไม่ทำตามข้อบังคับนี้
  2. เว็บไซต์ ufabetticket.com จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน โดยไม่นำข้อมูลส่งให้บุคคลที่สาม หรือ เผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. สมาชิกทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ทั้งการเดิมพัน การชำระเงิน หรือ ฝากถอนเงิน
  4. ufabetticket.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายของท่าน ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
  5. เว็บไซต์ ufabetticket.com สามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ทุกเมื่อ หากละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน
  6. ufabetticket.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎข้อบังคับต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทางเว็บไซต์ ufabetticket.com ไม่อนุญาต ให้นำสื่อต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความต่าง ๆ รูปภาพ และอื่น ๆ ถือว่าท่านขโมยทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  8. การสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetticket.com ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์
  9. หากต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ ufabetticket.com
  10. ข้อบังคับและเงื่อนไขจากเว็บไซต์ ufabetticket.com สามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย กับผู้ที่ละเมิดกฎข้อบังคับของเว็บไซต์ได้